www.myinnontheriver.com

www.myinnontheriver.com

Umowa o dzieło i umowa zlecenie – podobieństwa i różnice

Prawo co dnia przez Zostaw komentarz

Polskie prawo uwzględnia możliwość zatrudnienia pracownika nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również w oparciu o umowy cywilno-prawne, które zawierane są na podstawie kodeksu cywilnego. W tym przypadku występują dwie formy zatrudnienia: umowa o dzieło oraz umowa zlecenie.Występują między nimi istotne różnice, dlatego w dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu podstawowe informacje, z którymi powinna zapoznać się każda osoba decydująca się na podpisanie jednej z wyżej wymienionych umów. Na początku skupimy się na zdefiniowaniu poszczególnych umów, przedstawimy ich zakres oraz określimy funkcje, a następnie przejdziemy do podstawowych podobieństw i różnic, o których warto wiedzieć.

a

Umowa o dzieło – w przypadku umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła na rzecz zamawiającego, który musi uiścić opłatę w wysokości, która została określona w umowie wynagrodzenia. Umowa o dzieło ma charakter jednorazowy, jest zawsze odpłatna, a jej przedmiotem jest konkretny efekt lub rezultat, który może mieć formę materialną lub niematerialną. Wykonawca ma pełną swobodę czasu i miejsca wykonywania dzieła, jednak zobowiązany jest wykonać ją w terminie określonym w umowie.

Umowa zlecenie – to umowa starannego działania, w ramach której zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania określonej czynności prawnej, w zamian za stawkę, która została określona w umowie. W tym przypadku zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za finalny efekt, a za osobisty i staranny proces dochodzenia do tego efektu.

Po zdefiniowaniu zakresu umów pojawia się pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma formami zatrudnienia, która sprowadza się do odpowiedzialności za wykonanie. Tylko w umowie o dzieło wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat swojej pracy oraz wszelkie wady. Jego praca może podlegać reklamacji oraz rękojmi zgodnie z przepisami zawartymi w art. 637 i 638 kodeksu cywilnego. To podstawowa kwestia, o której warto pamiętać, jednak podobieństwa i różnice w umowach o dzieło i w umowach zlecenie występują na wielu innych płaszczyznach takich, jak niżej wymienione.

a

Podatki oraz składki ZUS

To kolejny bardzo ważny aspekt, w którym występują istotne różnice pomiędzy porównywanymi umowami cywilnoprawnymi. Umowa zlecenie wymaga płacenia połowy składki rentowej i emerytalnej, natomiast umowa o dzieło nie kwalifikuje się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS. Cechą łączącą te dwie formy zatrudnienia jest konieczność zapłacenia przez zleceniobiorcę podatku dochodowego.

a

Koszty uzyskania przychodów
Zarówno w umowie o dzieło, jak i umowie zlecenie istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Prawo podatkowe w tym przypadku przewiduje dwie stawki: 20% oraz 50%.

a

Wypowiedzenie umowy
Różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi występują również w obszarze wypowiedzenia zawartej umowy. Strony, które wiąże umowa zlecenie mogą wypowiedzieć ją w każdej chwili. Umowy o dzieło co do zasady się nie wypowiada – można od niej odstąpić, jednak jest to regulowane przez konkretne warunki, które zostały określone w umowie.

a

Odpowiedzialność
Osoby zatrudnione na umowie o dzieło lub zlecenie w przypadku wyrządzenia szkody zleceniodawcy lub osobom trzecim z tytułu wykonywanej pracy odpowiadają całym swoim majątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń.

a

Forma umowy
Zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło kodeks cywilny nie określa żadnej szczególnej formy, co w praktyce oznacza, że takie umowy mogą być zawarte w dowolnej formie.

a

Według szacunków 2 mln Polaków pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez wiele osób nazywane są one „śmieciówkami”, ponieważ nie zapewniają pełnego zestawu świadczeń i praw pracowniczych, jednak mają one swoje plusy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Takie umowy pozwalają obniżyć koszty zatrudnienia, a dla pracownika taka umowa nie stwarza stosunku podporządkowania. Jednak czy warto decydować się na podpisanie takiej umowy? Niestety na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>