szkody łowieckie

  • fot. rega.org.pl

    Problematyka szkód łowieckich mimo, iż nie jest zjawiskiem budzącym powszechne zainteresowanie, stanowi za to żywotną kwestię dla podmiotów, których bezpośrednio dotyczy, a więc z jednej strony właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych, doznających szkód w prowadzonych uprawach, a z drugiej dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, jakimi są najczęściej koła łowieckie, odpowiedzialnych za ich naprawienie. …

    więcej