podział majątku

  • www.panoramafirm.pl

    Miłość do grobowej deski niestety nie jest symbolem dzisiejszych czasów. To, co kiedyś zwykło się naprawiać, dziś najczęściej wyrzuca się lub rezygnuje się z tego. Żyjąc w pośpiechu, podejmujemy często pochopne decyzje, robimy wiele ważnych czynności zbyt szybko, w efekcie dokonując niewłaściwych wyborów, nie potrafiąc należycie zatroszczyć się o wspólne, małżeńskie potrzeby. Kiedy dochodzi już do momentu, w którym wspólne drogi rozchodzą się, następuje nie tylko podział …

    więcej