kolizja

  • Większość kierowców w ciągu roku pokonuje swoim samochodem nawet kilkanaście tysięcy kilometrów. Na licznikach rekordzistów wartość ta może oscylować nawet w granicach kilkudziesięciu tysięcy. Warto mieć na uwadze, że ogromna ilość czasu, jaki spędzamy za kółkiem wiąże się z prawdopodobieństwem uczestnictwa w wypadku lub kolizji drogowej niezależnie od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności. Często wystarczy jedynie chwila nieuwagi z naszej strony lub z winy innego kierowcy …

    więcej