fundacja

  • www.philmckinney.com

    Z potrzebą pomagania innym bywa u nas różnie – jedni nie mają w sobie za dużo empatii i nie czują się zobowiązani do oddawania czegokolwiek potrzebującym, inni chętnie biorą udział w licznych akcjach i przelewają pieniądze na różnego rodzaju cele dobroczynne. Zarządzanie kapitałem na cel społecznie lub gospodarczo użyteczny zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej może odbywać się poprzez utworzoną z tej okazji fundację. Celem może być …

    więcej