brak wypowiedzenia

  • www.thedailyheckle.net

    Umowę o pracę można rozwiązać na wiele sposobów. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a więc oświadczenie woli, które musi być złożone przez jedną stronę stosunku pracy w stosunku do drugiej. Rozwiązanie to, powoduje natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Nie da się ukryć, że jest to nadzwyczajny i bardzo drastyczny w skutkach sposób ustania stosunku pracy, dlatego można go zastosować tylko w niektórych przypadkach. …

    więcej