Szkody komunikacyjne – kolizja, a wypadek

Prawo co dnia przez Zostaw komentarz

Większość kierowców w ciągu roku pokonuje swoim samochodem nawet kilkanaście tysięcy kilometrów. Na licznikach rekordzistów wartość ta może oscylować nawet w granicach kilkudziesięciu tysięcy. Warto mieć na uwadze, że ogromna ilość czasu, jaki spędzamy za kółkiem wiąże się z prawdopodobieństwem uczestnictwa w wypadku lub kolizji drogowej niezależnie od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności. Często wystarczy jedynie chwila nieuwagi z naszej strony lub z winy innego kierowcy i nagle odczuwamy uderzenie w nasz pojazd.

aW potocznym języku terminy te często są używane zamienne, jednak z punktu widzenia kodeksu drogowego dotyczą one dwóch różniących się od siebie sytuacji. W dzisiejszym artykule scharakteryzujemy te dwa istotne zdarzenia drogowe i wyjaśnimy, na czym polega różnica.

a

Kolizja drogowa

Jest interpretowana jako zdarzenie drogowe wynikające z faktu nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu. To sytuacja, w której nastąpiło uszkodzenie mienia, jednak w zdarzeniu żadna osoba nie ucierpiała. Kolizją można nazwać dwa stłuczone samochody, rozbity płot, słup lub znak drogowy.

Kolizja to zdarzenie pociągające za sobą mniejsze konsekwencje niż wypadek. Uczestnicy kolizji drogowej nie mają obowiązku wzywania policji – wystarczy za porozumieniem stron sporządzić odpowiedni protokół z miejsca zdarzenia, który posłuży jako dowód niezbędny do wypłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której osoby uczestniczące nie są w stanie ustalić między sobą, kto jest sprawcą kolizji lub zachodzi podejrzenie, że sprawca był pod wpływem środków odurzających bądź nie miał stosownych uprawnień do kierowania pojazdem.

a

Wypadek drogowy

To naruszenie zasad bezpieczeństwa, w wyniku których wystąpiła śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. W tym przypadku nie jest istotny stopień zniszczenia, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których poszkodowana osoba została ciężko ranna pomimo niewielkich uszkodzeń pojazdu.

Wypadek drogowy jest interpretowany przez policję jako przestępstwo, ponieważ jego definicja została określona w art. 177 Kodeksu karnego. Jego sprawca musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami niż w przypadku kolizji. Zgodnie z kodeksem:

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w
§ 1 następuje na jej wniosek.”

a

Pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym występuje cienka granica, którą nie trudno przekroczyć. Czasem różnica 10 km/h może zadecydować nie tylko o Twojej przyszłości, ale również o czyimś życiu lub śmierci. Pamiętajcie, że tylko rozwaga i stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego mogą uchronić Was przed uczestnictwem w kolizji lub wypadku drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>