www.selfpublisher.net.au

www.selfpublisher.net.au

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem

Prawo cywilne przez Zostaw komentarz

W życiu niewiele jest rzeczy, które mogą trwać wiecznie i z pewnością jedną z nich nie jest praca. Możemy naprawdę lubić to, co robimy, pasjonować się tematyką, którą się zajmujemy i kochać spędzać czas przy swoim biurku wśród ludzi, z którymi współpracujemy na co dzień, ale prędzej czy później w większości przypadków przyjdzie nam zmienić pracę na inną, szczególnie jeżeli jesteśmy młodzi i chcemy się rozwijać. Zdarzyć się też może, że to nam dane przedsiębiorstwo podziękuje za dotychczas spędzony wspólnie czas. Nie ma się czego bać — rozwiązanie stosunku pracy to normalna i ludzka rzecz.

Możemy zrobić to na kilka sposobów, ale trzaskanie drzwiami i pakowanie swoich rzeczy w pośpiechu nie jest najlepszym rozwiązaniem. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Wam jedno z dostępnych rozwiązań na zakończenie współpracy z firmą, dla której pracujemy — rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. O jakich regułach warto pamiętać, by skutecznie rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

a

Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Po pierwsze pamiętajmy o tym, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinno być wystosowane na piśmie. Brak pisemnej formy takiej decyzji jest z reguły jednoznaczny z uznaniem rozwiązania umowy jako naruszającego obowiązujące przepisy, a co za tym idzie, jako uwzględnienie przez sąd ewentualnego żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie pracownika do pracy lub zasądzenie odszkodowania. Warto zauważyć, że oświadczenie złożone jest adresatowi z chwilą, gdy doszło do jego wiadomości w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznać się z jego treścią, przy czym prawo dopuszcza doręczenie pracownikowi pisma wypowiadającego umowę o pracę za pomocą faksu.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna takiej decyzji, a więc uzasadnienie wręczenia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. Powinno się tam znaleźć również pouczenie o przysługującemu pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy ze wskazaniem konkretnego sądu. Pouczenie powinno także wskazywać termin odwołania.  Brak pouczenia o możliwości odwołania się do sądu pracy z reguły może być podstawą do przywrócenia terminu dokonania odwołania.

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą zarówno na okres próbny (okres wypowiedzenia jest zależny od czasu trwania okresu próbnego), jak i czas nieokreślony. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zasadność wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 45 KP) powinna być oceniana w płaszczyźnie stwierdzenia, że jest to zwykły sposób rozwiązywania umowy o pracę. Pracodawca może wówczas zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę w ramach realizacji zasady doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonywanie realizowanych zadań, jeżeli może przewidywać, że zatrudnienie nowych pracowników pozwoli na osiąganie lepszych rezultatów pracy [1]. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony korzysta z domniemania zgodności z prawem [2], a przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powinna mieć konkretny i rzeczywisty sens [3]. Wypowiedzenie jest zasadne, gdy chociaż jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona [4]. Na uwagę zasługuje również fakt, że pracodawca w czasie tego procesu nie może powoływać się na inne przyczyny rozwiązania umowy o pracę niż wskazane w wypowiedzeniu.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. W niektórych przypadkach do okresu zatrudnienia wlicza się także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

a

Warto wiedzieć

Jest kilka zapisów prawnych, z których istnienia często nie zdajemy sobie sprawy. Obawiając się konsekwencji, których nie znamy, boimy się ruszyć z miejsca i zmienić swoją obecną sytuację. Oto kilka punktów, które warto przeczytać, mając na uwadze rozwiązanie stosunku pracy w bliższej przyszłości, również z perspektywy firmy zatrudniającej pracownika:

1. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

2. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

4. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

5. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

a

Sposobów na rozwiązanie stosunku pracy jest wiele i są one zróżnicowane w zależności od sposobu jego nawiązania. Należy pamiętać, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, powinniśmy zawsze postępować zgodnie z przepisami prawnymi. Pozwoli to zapobiec to ponoszeniu dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które byłyby związane chociażby z przegranymi sprawami sądowymi.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, służymy pomocą — jesteśmy kancelarią adwokacką z Poznania i prawem zajmujemy się na co dzień. Skontaktuj się z nami!


[1] Wyrok SN z dnia 2 października 1996 r., sygn, akt: I PRN 69/96, OSNP 1997/10/163
[2] Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. akt: I PK 96/05
[3] Wyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 r., sygn. akt: I PKN 419/97, OSNP 1998/20/598
[4] Wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt: I PK 61/05, OSNP 2006/17-18/265
M.P.Pr. 2006/11/602

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>