www.blog.jobs.pl

www.blog.jobs.pl

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

Prawo cywilne przez Zostaw komentarz

W dzisiejszym wpisie kontynuujemy temat stosunku pracy, a konkretnie jego rozwiązania za porozumieniem stron. Ma to miejsce z chwilą złożenia przez pracodawcę i pracownika zgodnych oświadczeń, których celem jest zakończenie (rozwiązanie) stosunku pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy.

Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą może zostać rozwiązany na wiele sposobów:

  • na mocy porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem stosownych terminów,
  • bez wypowiedzenia,
  • z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta,
  • z dniem zakończenia pracy, dla którego wykonania była zawarta.

Niezależnie od wybranego sposobu rozwiązania umowy o pracę musimy pamiętać, że przepisy regulujące ustanie stosunku pracy pełnią funkcję ochronną. Dlatego też w większości przypadków przepisy te mają charakter semiimperatywny. Oznacza to, że nie dopuszcza się ich modyfikacji w taki sposób, aby były one niekorzystne dla pracowników, nawet gdyby oni sami (lub ich przedstawiciele) wyrazili na to zgodę.

a

Korzyści płynące z porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron uważane jest za najkorzystniejszą i najszybszą metodę zakończenia współpracy. Sposób ten umożliwia przede wszystkim rozwiązanie obowiązującej umowy praktycznie w dowolnym terminie, często nawet „od zaraz”. Nie ma potrzeby czekania, aż upłynie ustawowy okres wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania takiej umowy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Przepisy nie określają dokładnej treści ani formy zawartego porozumienia, więc może ono mieć także formę ustną. Bezpieczniejszą formą jest jednak zawsze pismo, ponieważ w przypadku potrzeby uzyskania ewentualnych celów dowodowych mamy namacalny „papier”, a nie tylko słowa rzucane na wiatr, które w ustach każdej ze stron mogą brzmieć różnie.

Warto pamiętać, że brak zgody drugiej strony na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie jest równoznaczny z automatycznym jej wypowiedzeniem. Takie rozwiązanie musi zostać wyraźnie zapisane w przedstawionej propozycji porozumienia.

a

Negatywne konsekwencje wynikające z porozumienia stron

Pracownik musi pamiętać, że zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to nie tylko same korzyści. Może ona mieć również dla niego negatywne konsekwencje. Jeżeli wybierzemy ten sposób zakończenia współpracy, musimy liczyć się z tym, że wyklucza on na przykład możliwość skorzystania z dodatkowych wolnych dni na szukanie pracy, które przysługują mu na podstawie art. 37 Kodeksu pracy. Porozumienie stron, w odróżnieniu od wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nie wymaga także podania przyczyny. W efekcie, gdyby dany pracownik jednak zmienił zdanie, napotkałby mnóstwo przeciwności i utrudnień chcąc udowodnić przed Sądem Pracy, że został zwolniony niesłusznie.

Sposób, w jaki pracownik rozstał się z firmą, wpływa także bezpośrednio na jego prawo do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli umowa o pracę zostaje rozwiązana na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, były pracownik otrzyma zasiłek w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jeżeli natomiast dochodzi do porozumienia stron, nie może skorzystać z tego prawa, a pomoc finansową otrzyma dopiero po 90 dniach od zarejestrowania. Są oczywiście wyjątki od tej reguły. Ma to miejsce np. w sytuacji, w której porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji firmy, lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>