www.fakt.pl

www.fakt.pl

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Prawo cywilne przez Zostaw komentarz

Przyjęcie i odrzucenie spadku to niezwykle istotne terminy prawnicze, z którymi każdy z nas powinien się zapoznać przynajmniej w podstawowym stopniu. Dla wielu osób spadek w dalszym ciągu kojarzy się wyłącznie pozytywnie. Jest odbierany jako przekazanie przez zmarłą osobę, prawa własności dóbr materialnych i niematerialnych na rzecz spadkobiercy, jednak w rzeczywistości może on powodować bardzo niemiłe konsekwencje. Pojawiają się one najczęściej w sytuacji, w której spadkobierca nie ma szczegółowej wiedzy na temat stanu majątku spadkodawcy. Należmy mieć na uwadze, że majątek może być obciążony długami spadkowymi, które mogą przewyższać jego wartość dodatnią. Przyjęcie takiego spadku jest więc równoznaczne z przejęciem długów po osobie zmarłej.

a

Kodeks cywilny

Jak zatem powinna zachować się osoba w chwili, w której dowie się o śmierci swojego spadkodawcy? Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten jest terminem tzw. zawitym, z którego upływem wygasa uprawnienie spadkobiercy do złożenia stosownego oświadczenia. Wyżej wymienionego oświadczenie można złożyć w następujących miejscach.

– przed notariuszem,
– w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego oświadczenie,
– w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

a

Przyjąć czy odrzucić? Oto jest pytanie!

Spadkobierca powołany do spadku na podstawie ustawy lub testamentu może zachować się na cztery następujące sposoby:

Pierwszym z nich jest proste przyjęcie spadku, co oznacza, że spadkobierca ponosi pełną odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W przypadku prostego przyjęcia spadku możliwa jest sytuacja, w której spadkobierca musi spłacać wartość wielokrotnie wyższą niż wartość korzyści, jakie otrzymał ze spadku.

Kolejną możliwością jest przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tym przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe podlega ograniczeniu do wysokości stanu czynnego spadku, który został określony w spisie inwentarza. 18 października 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące postępowania spadkowego, które spowodowały zmianę zasad ustalania stanu majątku spadkowego. W myśl nowej ustawy spadkobiercy będą mogli sami składać w sądzie lub u notariusza wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości.

Spadkobierca może również odrzucić spadek, w takiej sytuacji jest traktowany, jakby nie dożył otwarcia spadku. Zostaje on całkowicie wyłączony od dziedziczenia. Jednak odrzucenie spadku nie daje pełnej gwarancji, że spadkobierca nie będzie musiał spłacać długu spadkodawcy, ponieważ wierzyciel może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego.

Ostatnią opcją jest brak oświadczenia w przypisanym terminie. Przed 18 października 2015 ubiegłego roku brak oświadczenia był równoznaczny z prostym przyjęciem spadku, jednak nowe przepisy wprowadziły zmiany, które chronią spadkobiercę. Obecnie spadkobierca, który nie złożył oświadczenie w terminie, może odpowiadać za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku. Oznacza to, że brak oświadczenia jest traktowany jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

a

Podsumowanie

Należy pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca może złożyć zarówno w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym lub ustnej, na podstawie której sporządza się protokół, który jest następnie podpisywany.

Szukasz adwokata w Poznaniu, który zajmuje się sprawami spadkowymi? Skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>