infranet.asia

infranet.asia

Prace społecznie użyteczne

Prawo co dnia przez Zostaw komentarz

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia zarejestrowanego w pierwszym kwartale 2016 roku oscyluje na poziomie 10,3 proc. Pomimo że jest to wynik nieco lepszy niż wynik uzyskany na początku ubiegłego roku, to jednak jest to rezultat znacznie gorszy w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W takich warunkach niezbędna staje się rola Powiatowych Urzędów Pracy, których głównym zadaniem jest pomoc długotrwale bezrobotnym w wychodzeniu z tej jakże trudnej sytuacji. Urzędy dysponują wieloma środkami aktywizacji, wśród których największą popularnością cieszą się staże oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, ale warto również zwrócić uwagę na pozostałe metody walki z bezrobociem, których forma ma szansę w realny sposób wpłynąć na wysokość tego niechlubnego wskaźnika.

a

Bezrobotni w Polsce

Doskonałym przykładem są prace społecznie użyteczne. To instrument walki z bezrobociem, który może być zorganizowany przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje lub instytucje statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Prace społecznie użyteczne odbywają się na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy a gminą, na rzecz której osoba aktywizowana będzie wykonywać swoją pracę.

W tej formie pomocy Gmina zobowiązuje się oddelegować osoby bezrobotne do wykonywania prac na terenie gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze czasowym nieprzekraczającym dziesięciu godzin tygodniowo. Osoba pracująca w ten sposób zachowuję swój status osoby bezrobotnej, a za każdą godzinę pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8,10zł. Aż 60 proc. tej kwoty jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy, te z kolei są przekazywane samorządom na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

a

Dla kogo?

Jednak nie każda osoba ma szansę skorzystać z tej formy aktywizacji. Prace społecznie użyteczne są dedykowane dla osób, które nie posiadają prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a jednocześnie uczestniczą w lokalnych programach pomocy społecznej. O decyzji oddelegowania do prac społecznie użytecznych decyduje również profil bezrobotnego, który jest ustalany podczas pierwszej rejestracji w urzędzie Pracy na podstawie analizy sytuacji i szans bezrobotnego na rynku pracy. Osoba kierowana do wyżej wymienionych prac musi posiadać określony II profil pomocy.

Wiele osób uważa tę metodę za mało efektywną, jednak w naszej opinii prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji, z której warto skorzystać. To szansa na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego lub sposób na odnalezienie się na rynku pracy. Dla wielu osób, które od wielu lat nie mają zatrudnienia, są one szansą na uwierzenie we własne możliwości, czynnikiem mobilizującym do aktywnego poszukiwania pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>