www.prhannasolicitors.com

www.prhannasolicitors.com

Odszkodowania za wypadek w pracy

Prawo co dnia przez Zostaw komentarz

Systematycznie przeprowadzane szkolenia BHP, kursy bezpieczeństwa, ocena ryzyka zawodowego oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego to podstawowe i obowiązkowe czynniki, których głównym celem jest zminimalizowanie zagrożenia występującego w miejscu pracy. Odgrywają one ogromną rolę, niestety nie są w stanie całkowicie wyeliminować wypadków w pracy. Jak wynika z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba wypadków przy pracy w 2015 roku dotyczyła aż 87 622 osób!

W wielu przypadkach poszkodowana osoba może ubiegać się o odszkodowanie, czyli świadczenie, które ma na celu wyrównanie strat poniesionych z tytułu wypadku. W zależności od skutków, które wywołał wypadek, poszkodowanej osobie przysługują różnorodne formy odszkodowania. Z myślą o wszystkich osobach, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie, opracowaliśmy zwięzły wpis, w którym omówimy wszystkie podstawowe formy odszkodowań i świadczeń przysługujących za wypadek w pracy.

a

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

To świadczenie przysługujące każdej ubezpieczonej osobie, która na wskutek wypadku doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej jest ustalana na podstawie oceny uszczerbku zdrowia, którą wykonuje lekarz – orzecznik ZUS. Od 1 kwietnia 2016 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy.

a

Zasiłek chorobowy

To forma świadczenia dla ubezpieczonego, który z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej uzyskał niezdolność do wykonywania pracy. W tym przypadku zasiłek chorobowy przysługuje poszkodowanej osobie od pierwszego dnia niezdolności do pracy i wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy.

a

Świadczenie rehabilitacyjne

W sytuacji, w której poszkodowana osoba po okresie pobierania zasiłku chorobowego wciąż nie może podjąć się pracy z powodu choroby zawodowej, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, które w większości przypadków przysługuje przez okres nie dłuższy niż 182 dni.

a

Zasiłek wyrównawczy

Stanowi formę rekompensaty dla ubezpieczonej osoby, której wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek obniżenia sprawności powstałej w wyniku wypadku lub choroby zawodowej. Zasiłek wyrównawczy jest wypłacany przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

a

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, osoba poszkodowana może ubiegać się o rentę, która może być przyznana na stałe lub czasowo. Wysokość renty jest uzależniona od wartości bazowej obowiązującej w momencie przyznawania świadczenia, ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od zarobków uwzględnianych w podstawie wymiaru renty.

a

Należy pamiętać, że odszkodowania za wypadek w pracy przysługują wyłącznie osobom zatrudnionym na umowy, w których pracodawca odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składkę wypadkową. Taka składka jest odprowadzana w przypadku umów o pracę oraz umowy na zlecenie. Oznacza to, że osoby, które pracują w oparciu o umowę o dzieło, które nie odprowadzają samodzielnie składki, nie mogą skorzystać z wyżej wymienionych świadczeń.

Warto również pamiętać, że świadczenia nie przysługują w przypadku wypadków spowodowanych rażącym niedbalstwem ze strony pracownika, bądź w wyniku naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>