Miesiąc: Październik 2015

  • www.panoramafirm.pl

    Miłość do grobowej deski niestety nie jest symbolem dzisiejszych czasów. To, co kiedyś zwykło się naprawiać, dziś najczęściej wyrzuca się lub rezygnuje się z tego. Żyjąc w pośpiechu, podejmujemy często pochopne decyzje, robimy wiele ważnych czynności zbyt szybko, w efekcie dokonując niewłaściwych wyborów, nie potrafiąc należycie zatroszczyć się o wspólne, małżeńskie potrzeby. Kiedy dochodzi już do momentu, w którym wspólne drogi rozchodzą się, następuje nie tylko podział …

    więcej
  • www.philmckinney.com

    Z potrzebą pomagania innym bywa u nas różnie – jedni nie mają w sobie za dużo empatii i nie czują się zobowiązani do oddawania czegokolwiek potrzebującym, inni chętnie biorą udział w licznych akcjach i przelewają pieniądze na różnego rodzaju cele dobroczynne. Zarządzanie kapitałem na cel społecznie lub gospodarczo użyteczny zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej może odbywać się poprzez utworzoną z tej okazji fundację. Celem może być …

    więcej